Dijital Bankacılık Product Owner (RefProduct Owner)

Vakif Katilim / İstanbul
Yayın Tarihi: 23.7.2020



Aranan Nitelikler


 • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü süreç ve pratikleri tecrübesine sahipolan. Çevik (Agile) çalışma yöntemlerini benimseyen,

 • İç, dış kaynak yönetimi ve taleplerin yönetimini yapabilen,

 • İnisiyatif alma becerisine sahip, proaktif yaklaşım sergileyen,

 • Analitik ve yorumsal düşünme becerilerine sahip,

 • İç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarını analiz edebilecek,

 • Sistem oluşturma ve güçlendirme yaklaşımını benimseyen,

 • Dijital çözümler, tasarımlar ve innovatif ürünlerle ilgili güncel trendlerive teknolojileri araştıran,

 • Dijital bakış açısından dolayı hızlı değişime uyum sağlayabilen ve değişimlerdeki fırsatları görüp değer katabilen,

 • Kullanıcı merkezli tasarım düşüncesine sahip,

İş Tanımı


 • Yurt içi ve yurt dışı dijital bankacılık ve kullanıcı deneyimi trendlerini, inovatif ürünlerini, hizmet ve iş modellerini araştırmak,

 • Bankanın stratejik kararları doğrultusunda yeni fikirler üreterek hayata geçirilmesini sağlamak,

 • Diğer birimlerden gelen yeni ürün ya da hizmet taleplerini değerlendirmek,uygun görülenleri geliştirmek üzere planlamaya almak,

 • Dijital bankacılık platformlarında yapılacak geliştirmelerle ilgili işbirimleri ile kapsam belirleme toplantıları yapmak, onların ihtiyaç ve taleplerini analiz etmek, olgunlaştırmak,

 • Olgunlaşan talepler için iş ve yazılım geliştirme süreçlerine uygun şekilde İş Gereksinim Dokümanı (BRD) hazırlamak,

 • BRD dokümanındaki gereksinimlere göre ekran Kullanıcı Deneyimini (UX)tasarlamak, tasarlatmak,

 • Dijital kanalların Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsündeki (SDLC) İş Gereksinimi, Deneyim Tasarımı, Analiz, Yazılım Geliştirme, Test ve Devreye Alım faaliyetlerini çevik (Agile) yöntemlerle yürütmek,

 • Geliştirmeler devreye alınmadan önce geliştirmelerin UX ve UI testlerini gerçekleştirmek,

 • Talep sahibi olan iş birimlerinden UAT (Kullanıcı Kabul Testi) onayı almak,

 • Yapılan iyileştirme ve değişikliklerin kullanıcıya nasıl yansıdığını izlemek ve değerlendirmek,

 • Projeler gereği bir tedarikçi firma (Vendor) ile çalışılıyor ise tedarikçi yönetim ve koordinasyonunu sağlamak,

 • Kanalların kullanım oranlarını ve kanallardaki kullanım oranı düşük olanürün ya da hizmetlerin kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

 • Tüm dijital servislerin hatalarının giderilmesi ve KPI’ların takibini yapmak.




Paylaş
Son başvuru tarihi: 31.12.2020 00:00